Zpracovatelé podnikatele

 1. poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
 2. provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb a registrátoři doménových jmen,
 3. poskytovatelé speciálních technických služeb (např. programátoři, databázoví specialisté, správci serverů),
 4. výrobci a provozovatelé externích aplikací (např. nabízené E-shopové aplikace),
 5. marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností produktů a služeb Podnikatele,
 6. poskytovatelé jiných technických služeb Podnikatele (např. internetové připojení, mobilní připojení),

a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:

 1. je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které Podnikate se subjektem uzavřel,
 2. jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
 3. za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem (např. Google Analytics),
 4. je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí),
 5. je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob

řešení ochrany osobních údajů poskytlo www.egdpr.cz